Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Waktu waktu yang di anjurkan suami isteri bersenggama

Hari -hari yang tidak dianjurkan untuk bersetubuh:

1.Hari Rabu yang jatuh pada minggu terakhir tiap bulan

2.Hari ketiga awal tiap bulan Ramadan

3.Hari kelima awal tiap bulan Ramadhan

4.Hari ketigabelas pada setiap bulan.

5.Hari keenam belas pada setiap bulan

6.Hari keduapuluh satu pada setiap bulan 

7.Hari kedua puluh empat pada setiap bulan

8.Hari kedua puluh lima pada setiap bulan

Di samping hari tersebut hindarilah dari melakukan kerja kerja penting pada hari Sabtu dan hari Selasa.

Tentang hari Sabtu itu Nabi pernah di tanya oleh salah satu sahabat maka Nabi bersabda:

“Hari sabtu itu adalah hari di mana terjadi penipuan “

Mengapa hari tersebut di katakan penipuan sebab pada hari itu orang-orang berkumpul di gedung “al-nadwah” untuk  memghalang dakwah Nabi SAW .Wallahu`alam

Adapun tentang hari Selasa Nabi SAW.bersabda:

“Hari Selasa itu adalah hari di mana darah pernah mengalir.Pada hari itu Siti Hawa pernah haid, putera Nabi Adam as pernah membunuh saudara kandungnya sendiri,terbunuhnya Jirjis,Zakaria dan Yas.kekalahan tukang sihir Fir’aun.di jatuh hukuman Asiyah binti Muzaim permaisuri Fir’aun.dan terbunuhnya lembu Bani Israel”

Adapun Imam Malik berpendapat “Janganlah anda menjauhi sebagian hari-hari di dunia ini ,tatkala anda hendak melakukan sebagian tugas pekerjaanmu.kerjakanlah tugas-tugas itu pada hari sesukamu.Sebab sebenarnya hari-hari itu semua adalah milik ALLAH.Tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula boleh membawa manfaat apa-apa”

Waktu yang tepat untuk bersetubuh

Bahawa melakukan hubungan intim pada awal bulan itu lebih afdhal dari pada akhir bulan.Sebab Allah akan kurniakan anak yang cerdas.

Bagi pengantin baik berkahwin pada bulan Syawal kerana sunnah hukumnya bersetubuh dengan istrinya pada bulan Syawal.Dan di anjurkan mengadakan persetubuhan pada hari Jumaat dan Ahad.Rasulullah SAW bersabda:

“Hari Ahad itu adalah hari yang tepat untuk menanam,dah hari untuk memulai membangun.Karena ALLAH memulai menciptakan dunia ini juga memulai meramaikannya jatuh paa hari Ahad””hari Jumaat itu adalah hari perkawinan dan juga hari peminangan di hari Jumaat itu Nabi Adam as menikah d Hengan Siti Hawa,Nabi Yusuf as menikah Siti Zulaika.Nabi Musa as menikah dengan puteri Nabi Syuib as,Nabi Sulaiman menikah Ratu Balqis”

Tersebut di dalam hadits sahih bahwa Nabi SAW. menikahi Sayyidah Khadijah dan Sayyhidah Aisyah pada hari Jumaat.

Hari-hari yang harus di hindari untuk bersetubuh:

Tersebutlah dalam Riwayat Alqamah bin Shafwan,dari Ahmad bin Yahya sebuah hadist marfu’ sebagai berikut;

“Waspadalah kamu sekalian akan kejadian duabelas hari setahun,karena sesungguhnya ia boleh melenyapkan harta benda dan mendedahkan keaiban”. Para sahabat kemudian bertanya “ya Rasulullah apakah 12 hari itu? Rasulullah bersabda :

“Yaitu tanggal 12 Muharram,10 Safar dan 4 Rabi’ul awal(mulud) 18 Rabu’utsni(bakda mulud) 18 Jamadil Awal,18 Jamadil Akhir.12 Rejab ,26 Syaaban(ruwah),24 Ramadhan,2 Syawal,28 Zulkaedah dan 8 Zulhijah”

Wallahu’alam.


(Sumber : Kitab Qurratul Uyun,Syarah Nazham Ibnu Yamun)

17/02/2012 Posted by | Ibadah, Informasi | , , , , | 6 Comments

Bersetubuh Setelah Kering Darah Haid Tetapi Belum Mandi

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitab al-Majmu‘ bahawa ulama-ulama Syafi‘e mengatakan apabila perempuan yang haid itu sudah kering darahnya, maka terangkatlah beberapa perkara yang diharamkan ke atasnya seperti puasa, talak dan zhihar.

Adapun larangan kerana disebabkan hadas seperti sembahyang, tawaf, sujud Tilawah dan Syukur, i‘tikaf, memegang dan membaca al-Quran dan tinggal atau duduk dalam masjid, masih dilarang dan masih berjalan hukumnya sehinggalah dia mandi mengangkat hadas besar. Begitu juga larangan bersetubuh dan mubasyarah (menyentuh) kawasan antara pusat dan lutut.

As-Sayyid al-Bakri menukilkan kata-kata Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari dalam Syarh ar-Raudh, sebagaimana diharamkan bersetubuh pada akhir waktu haid, diharamkan juga bersetubuh setelah darah haid berhenti atau kering sebelum mandi mengangkat hadas besar.

Menurut jumhur ulama, hukum bersetubuh dengan perempuan yang haid sebelum dia mengangkat hadas sekalipun darahnya sudah kering atau berhenti atau bersih adalah haram sehinggalah dia terlebih dahulu mandi mengangkat hadas ataupun bertayammum (pada keadaan sah tayammumnya itu).

Begitu juga dengan mubasyarah (menyentuh) kawasan antara pusat dan lutut sehinggalah perempuan tadi mengangkat hadas besar. Jika dia tidak mendapati air, maka hendaklah dia bertayammum kerana tayammum itu bersamaan dengan mandi dalam mengangkat hadas.

Di samping itu jumhur mengatakan jika seseorang bersetubuh dengan perempuan yang sudah berhenti atau kering darah haid dan sebelum mandi, maka (sunat) ke atasnya kaffarah, iaitu bersedekah kepada orang fakir miskin dengan ½ (setengah) dinar.

Perintah Untuk Mandi Setelah Kering Darah Haid

Ulama sepakat bahawa mandi mengangkat hadas disebabkan haid dan nifas adalah wajib, iaitu apabila telah berhenti atau kering darah tersebut.

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadis riwayat ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha ketika Fatimah binti Abi Hubaisy menemui Baginda mengenai masalah haid dan istihadhah.
Maksudnya: “Maka jika datang haidhmu, maka kamu tinggalkanlah sembahyang, dan jika (kadar masa kebiasaan haidh) telah berlalu (tamat), maka bersihkanlah dari dirimu darah haidh (mandilah) kemudian sembahyanglah”.(Hadis riwayat al-Bukhari)

Secara dasarnya darah haid itu bukan sahaja menjijikkan kepada orang lain, malah bagi perempuan yang mengalami haid itu sendiri. Kerana itu, tegahan melakukan persetubuhan ketika haid walaupun menggunakan kondom adalah sangat tidak wajar, di samping ianya mendatangkan mudharat. Manakala dari sudut pandangan agama, hukumnya adalah haram dan melakukannya dengan sengaja merupakan dosa besar dan pelakunya disunatkan membayar kaffarah.

Menurut Imam al-Ghazali, melakukan persetubuhan sebelum mandi akan mewarisi judzam (penyakit kusta) kepada anak.

Oleh kerana itu hubungan suami isteri akan terbatas selama mana isteri belum mandi mengangkat hadas, sekalipun darah haid sudah kering atau berhenti. Maka apabila darah haid telah kering, wajiblah menyegerakan mandi untuk mengangkat hadas supaya tidak tertinggal melaksanakan ibadat yang dituntut.Wallahu’alam.

Oleh Ibnu Muslim

02/12/2011 Posted by | Ibadah | , , | 10 Comments

   

%d bloggers like this: