Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Waktu waktu yang di anjurkan suami isteri bersenggama

Hari -hari yang tidak dianjurkan untuk bersetubuh:

1.Hari Rabu yang jatuh pada minggu terakhir tiap bulan

2.Hari ketiga awal tiap bulan Ramadan

3.Hari kelima awal tiap bulan Ramadhan

4.Hari ketigabelas pada setiap bulan.

5.Hari keenam belas pada setiap bulan

6.Hari keduapuluh satu pada setiap bulan 

7.Hari kedua puluh empat pada setiap bulan

8.Hari kedua puluh lima pada setiap bulan

Di samping hari tersebut hindarilah dari melakukan kerja kerja penting pada hari Sabtu dan hari Selasa.

Tentang hari Sabtu itu Nabi pernah di tanya oleh salah satu sahabat maka Nabi bersabda:

“Hari sabtu itu adalah hari di mana terjadi penipuan “

Mengapa hari tersebut di katakan penipuan sebab pada hari itu orang-orang berkumpul di gedung “al-nadwah” untuk  memghalang dakwah Nabi SAW .Wallahu`alam

Adapun tentang hari Selasa Nabi SAW.bersabda:

“Hari Selasa itu adalah hari di mana darah pernah mengalir.Pada hari itu Siti Hawa pernah haid, putera Nabi Adam as pernah membunuh saudara kandungnya sendiri,terbunuhnya Jirjis,Zakaria dan Yas.kekalahan tukang sihir Fir’aun.di jatuh hukuman Asiyah binti Muzaim permaisuri Fir’aun.dan terbunuhnya lembu Bani Israel”

Adapun Imam Malik berpendapat “Janganlah anda menjauhi sebagian hari-hari di dunia ini ,tatkala anda hendak melakukan sebagian tugas pekerjaanmu.kerjakanlah tugas-tugas itu pada hari sesukamu.Sebab sebenarnya hari-hari itu semua adalah milik ALLAH.Tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula boleh membawa manfaat apa-apa”

Waktu yang tepat untuk bersetubuh

Bahawa melakukan hubungan intim pada awal bulan itu lebih afdhal dari pada akhir bulan.Sebab Allah akan kurniakan anak yang cerdas.

Bagi pengantin baik berkahwin pada bulan Syawal kerana sunnah hukumnya bersetubuh dengan istrinya pada bulan Syawal.Dan di anjurkan mengadakan persetubuhan pada hari Jumaat dan Ahad.Rasulullah SAW bersabda:

“Hari Ahad itu adalah hari yang tepat untuk menanam,dah hari untuk memulai membangun.Karena ALLAH memulai menciptakan dunia ini juga memulai meramaikannya jatuh paa hari Ahad””hari Jumaat itu adalah hari perkawinan dan juga hari peminangan di hari Jumaat itu Nabi Adam as menikah d Hengan Siti Hawa,Nabi Yusuf as menikah Siti Zulaika.Nabi Musa as menikah dengan puteri Nabi Syuib as,Nabi Sulaiman menikah Ratu Balqis”

Tersebut di dalam hadits sahih bahwa Nabi SAW. menikahi Sayyidah Khadijah dan Sayyhidah Aisyah pada hari Jumaat.

Hari-hari yang harus di hindari untuk bersetubuh:

Tersebutlah dalam Riwayat Alqamah bin Shafwan,dari Ahmad bin Yahya sebuah hadist marfu’ sebagai berikut;

“Waspadalah kamu sekalian akan kejadian duabelas hari setahun,karena sesungguhnya ia boleh melenyapkan harta benda dan mendedahkan keaiban”. Para sahabat kemudian bertanya “ya Rasulullah apakah 12 hari itu? Rasulullah bersabda :

“Yaitu tanggal 12 Muharram,10 Safar dan 4 Rabi’ul awal(mulud) 18 Rabu’utsni(bakda mulud) 18 Jamadil Awal,18 Jamadil Akhir.12 Rejab ,26 Syaaban(ruwah),24 Ramadhan,2 Syawal,28 Zulkaedah dan 8 Zulhijah”

Wallahu’alam.


(Sumber : Kitab Qurratul Uyun,Syarah Nazham Ibnu Yamun)

17/02/2012 Posted by | Ibadah, Informasi | , , , , | 6 Comments

   

%d bloggers like this: