Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Profil ringkas RASULULLAH S.A.W.

Rasulullah S.A.W ialah Nabi dan Rasul yang terakhir bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilap bin Murrah.

IBU baginda bernama Aminah binti Wahab bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.

NENEK – sebelah ibu baginda bernama Burrah binti Abd Uzza bin Usman bin Abdul dar bin Qusay bin Murrah.

NENEK – sebelah bapa baginda bernama Fatimah binti Umar al Makhzumiyah

LAHIR:

Baginda di lahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke 53 sebelum hijrah (Tahun 570 masihi)

TEMPAT LAHIR:

Makkah dekat Bukit Sofa di rumah Abu Talib.

Di sambut oleh bidan bernama Shifa’ binti Auf (Ummu Abd Rahman)

Dan di jaga oleh Ummu Aiman

IBU susu dan saudara susu:

 1. Ibu susu Tsuwaibah al Aslamiyah – Saudara susunya (1) Abdullah bin Jahay  (2) Hamzah bin Abdul Mutalib  (3) Abu Samah bin Abdul Asad  (4) Masruh bin Tsuwaibah
 2. Halimah binti Dzuaib as Sa’adiah –  Saudara susunya (1) Abdullah bin al Harith  (2) Anisah binti al Harith  (3) Huzaifah bin al Harith

TARIKH DI LANTIK JADI NABI:

27 Ramadhan tahun ke 13 sebelum hijrah (Tahun 609 masihi) di Gua Hira” Makkah.

WAFAT :

Baginda wafat pada hari Isnin, 12 Rabiuawal tahun  ke-11 Hijrah (Tahun 632 masihi)

PEKERJAAN SEBELUM JADI NABI:

Pengembala kambing dan berniaga bersama Siti Khadijah hingga umur 40 tahun.

SIFAT SIFAT DAN TANDA TANDA KEISTIMEWAAN PADA NABI:

 • Mempunyai cop kenabian di antara dua bahu baginda.
 • Sentiasa di naungi oleh bayangan awan kemana sahaja baginda pergi
 • Wajah baginda putih kemerah merahan,berseri dan bercahaya
 • Ketinggian nya sederhana dan dada nya bidang
 • Mata dan rambutnya hitam

ISTERI ISTERI:

 1. Siti Khadijah bin Khuwailid r.h – Anak bersama Nabi (1) Zainab r.h (2) Al Qasim r.a (3) Ruqayah r.h (4) Ummu Kalthum r.h (5) Fatimah r.h  (6) Abdullah r.a
 2. Saudah binti Zam’ah r.h              – Tiada anak bersama Nabi
 3. Aisyah binti Abu Bakar r.h          – Tiada anak bersama Nabi
 4. Habsah binti Umar r.h                  – Tiada anak bersama Nabi
 5. Zainab binti Khuzaimah r.h       – Tiada anak bersama Nabi
 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah r.h – Tiada anak bersama Nabi
 7. Zainab binti Jahsy r.h                   – Tiada anak bersama Nabi
 8. Juwairiyah binti al Harith r.h    – Tiada Anak bersama Nabi
 9. Safiyah binti Huyai r.h                 – Tiada Anak bersama Nabi
 10. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan r.h – Tiada Anak bersama Nabi
 11. Maimunah binti al Harith r.h    –  Tiada anak bersama Nabi
 12. Mariah binti Syam’un r.h           – Anak bersama Nabi bernama (1) Ibrahim r.a

ANAK ANAK:

LELAKI:

 1. Al Qasim r.a
 2. Abdullah r.a
 3. Ibrahim r.a r.h
 4. Ruqayah r.h

PEREMPUAN:

 1. Zainab r.h
 2. Ruqyah r.h
 3. Ummu Kalthum r.h
 4. Fatimah r.h

CUCU CUCU:

LELAKI:

 1. Ali r.a
 2. Abdullah r.a
 3. Al Hasan r.a
 4. Al Husain r.a
 5. Yahya r.a
 6. Muhammad r.a

PEREMPUAN

 1. Umamah r.h
 2. Ummu Kalthum r.h
 3. Zainab r.h
 4. Ruqayah r.h

BINATANG PEMELIHARAN NABI:

 1. KELDAI – 4 ekor – kesayangan baginda bernama Dul Dul.
 2. UNTA – 20 ekor – kesayangan banginda bernama Atba
 3. KUDA – 20 ekor – kesayangan baginda bernama Ya’afur
 4. KUCING – kesayangan baginda bernama Mueeza

PENGAWAL RASULULLAH S.A.W:

 1. Abu Salamah r.a
 2. Yassar r.a

PENJAGA RAHSIA RASULULLAH S.A.W:

 1. Anas bin Malik r.a
 2. Hudzaifah bin al Yaman r.a
 3. Fatimah r.h

BENDAHARI DAN PENGATUR KEWANGAN RASULULLAH S.A.W:

 1. Bilal bin Rabbah r.a
 2. Ali bin Abi Thalib r.a

PARA HAKIM RASULULLAH S.A.W:

 1. Ali bin Abi Thalib
 2. Mu’az bin Jabal r.a
 3. Abu ‘Ubaidah bin Jarrah r.a
 4. Bilal bin Rabbah r.a

SEPULUH SAHABAT YANG DI JAMIN SYURGA OLEH RASULULLAHS.A.W:

 1. Abu Bakar As Sadiq r.a
 2. Umar bin Khatab r.a
 3. Uthman bin Affan r.a
 4. Ali bin Abi Thalib r.a
 5. Thalhah bin Abdullah .ra.
 6. Zubair bin Awaam r.a
 7. Saad bin Abi Waqqas r.a
 8. Sa’id bin Zaid r.a
 9. Abdur Rahman bin Auf r.a
 10. Abu Ubaidillah bin Jarrah r.a

PEPERANGAN RASULULLAH S.A.W:

Jumlah peperangan dalam era Rasulullah S.A.W ialah 82 kali.

 1. Perang Ghazwah (iaitu peperangan yang Rasulullah S.A.W sendiri hadiri) ialah sebanyak 28 kali.
 2. Perang Sariyyah (iaitu peperangan yang tidak di hadiri Rasulullah S.A.W) sebanyak 54 kali.

Dalam peperangan Gahzwah hanya 9 kali Rasulullah S.A.W bertembung dengan musuh.19 kali tidak bertembung kerana musuh cabut lari.

Sembilan kali pertempuran Rasullah S.A.W dengan musuh  ialah di peperangan Badar,Uhud, al Muraisi’, Khandak, Quraidzah,Khaibar, Fathu-Makkah, Hunain dan Thaif.

KELEBIHAN KHUSUS RASULULLAH S.A.W.:

 1. Musuh merasa gerun sebelum menemui Rasulullah dalam jarak tempoh sebulan (HR Bukhari)
 2. Rasulullah dianugerah kefasihan dalam berbicara (HR Muslim)
 3. Terpelihara dari dosa
 4. Keluarga dan keturunannya di larang menerma zakat dan sedekah
 5. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian
 6. Qiyamulail diwajibkan baginya
 7. Saat matanya terpejam, hatinya tetap terjaga (HR al Bukhari)
 8. Janda Rasulullah dilarang dinikahi oleh sesiapa
 9. Allah mengizinkannya menikahi wanita melebihi 4 orang
 10. Pemimpin Bani Adam, penutup para Nabi dan Allah mengutuskannya kepada seluruh umat manusia (HR Muslim)

SEPULUH AMANAT TERAKHIR RASULULLAH:
Dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad Rasulullah berpesan 10 perkara:

 1. Menjaga jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci
 2. Jangan kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu
 3. Mengingati hari kematian dan hari pembalasan
 4. Riba’ adalah diharamkan disisi Islam
 5. Berwaspada terhadap godaan syaitan demi keselamatan agama Islam walaupun dalam hal hal yang kecil
 6. Menjaga keharmonian suami isteri
 7. Mengharam zina
 8. Sempurnakan 5 rukun Islam
 9. Mengekalkan ikatan silaturahim sesama Islam (semua umat Islam adalah bersaudara)
 10. Berpegang teguh kepada al Qurandan Sunnah

 (Sumber: Boigrafi Muhammad Rasulullah s.a.w oleh Dr Mohd Khalil dan Dr Wan Hassan Wan Ahmad)

 

23/06/2012 Posted by | Bersama Tokoh, Informasi | | Leave a comment

   

%d bloggers like this: