Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Cara melupuskan Al Quran Lama dan Kalimah kalimah

Mushhaf atau kertas yang mengandungi ayat-ayat al-Qur’an tidak boleh dikoyak atau dicarik-carik, kerana cara itu bererti memutuskan huruf-huruf dan kalimatnya dan mempersia-siakan apa yang termaktub itu.

Jika mushhaf atau tulisan ayat-ayat al-Qur’an itu tidak boleh dibaca atau tidak boleh digunakan lagi, ia boleh dimusnahkan antara caranya ialah dengan membasuh tulisannya sehingga tidak kelihatan lagi, membakar atau menanamnya

Sebahagian ulama berpendapat membakarnya adalah lebih utama kerana Sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan pernah membakar mushhaf-mushhaf tertentu dan tidak ada sahabat yang membantahnya.

Setengah ulama mutakhir berpendapat bahawa cara membakar itu adalah cara yang paling ringan dilakukan. Disertakan dengan niat yang baik, maka cara ini dilakukan hanya semata-mata untuk menjaga kesucian dan kemuliaan al-Qur’an,bukan merendahkan apa lagi menghinanya dan tidak mendedahkannya kepada pencemaran dan penghinaan. (Ahsan al-Kalâm: 2/210)

Mengenai dengan tempat pemusnahan atau pembakarannya itu, bolehlah ditentukan sendiri dimana-mana yang difikirkan sesuai.

Sumber Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam

 

Bagi melupuskan al-Qur’an lama dan kalimah Allah, pihak Percetakan al-Quran KDN telah menyediakan kaedah seperti berikut:

1.Dibakar kemudian abunya dihanyutkan ke dalam air sungai  @ laut yang mengalir deras.

2.Dibakar kemudian abunya ditanam ke dalam tanah.

3.Ditanam  pada tempat  tinggi yang tidak dilalui oleh orang ramai

4.Dihantar ke Bahagian Percetakan Al-Quran  di KDN sama ada di Putrajaya atau cawangan di negeri-negeri  untuk tujuan pelupusan.

5.Menghantar di pusat pelupusan al-Quran dan buku-buku agama di batu 10 jalan Ceras Kajang untuk pelupusan.

Panel nasihatkan agar anda ikut seperti yang dicadangkan demi kebaikan anda dan orang ramai. Wallahu  a’lam.

(Sumber: JAKIM)

13/01/2013 Posted by | Ibadah, Informasi, Q & A (Soal Jawab) | | Leave a comment

   

%d bloggers like this: