Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Kisah Guru Atheis

    

AWAS INI ADALAH SIMBOL ATHEIS

 

 

 

 

 

Ini suatu kisah yang di ceritakan berlaku di sebuah sekolah di mana seorang guru (Atheis) yang cuba mempengaruhi akidah murid murid nya yang beragama Islam.Guru itu yang berdiri di hadapan murid muridnya menyoal .

Guru  : Adakah kamu semua melihat saya berdiri di sini?

Murid:  Ya!

Guru  : Ini bererti saya wujud.

Guru  : Adakah kamu melihat papan hitam?

Murid: Ya!

Guru  : Maka papan hitam ini pun wujud

Guru  : Adakah kamu melihat meja?

Murid: Ya!

Guru  : Bermakna meja ini wujud

Guru  : Adakah kamu melihat ALLAH?

Murid: Tidak!

Guru  : Maka ini bererti ALLAH tidak wujud.

Lantas bangkit seorang murid yang bijak dan pintar lalu bertanya: Adakah kawan kawan semua nampak AKAL Cikgu?

Murid: Tidak !

Murid Pintar: Ini bererti Cikgu tidak ada akal!

(Sumber: Kitab ALLAH oleh Syeikh Said Hawwa yang di nukil dari Buku Soal Jawab  AKIDAH oleh Nik Abdul Rahman Nik Abdul Ghani).

01/03/2012 Posted by | Aqidah, Informasi, Renungan & Teladan | , | Leave a comment

   

%d bloggers like this: