Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Adakah anak perempuan perlu di khatankan

image

Soalan : Adakah anak perempuan perlu dikhatankan?

Jawapan : Ya, wajib dikhatankan. Muzakarah telah memutuskan bahawa amalan berkhatan bagi wanita adalah sebahagian daripada syiar Islam yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Walau bagaimanapun, Islam juga amat mementingkan keselamatan umatnya dan memberikan kelonggaran sekiranya sesuatu amalan atau perbuatan itu boleh mendatangkan kemudharatan pada diri. Sehubungan itu, selaras dengan pandangan Jumhur Ulama’, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum berkhatan bagi wanita adalah wajib. Walau bagaimanapun, sekiranya ia boleh membawa kemudharatan pada diri, maka ia perlu dielakkan.

Klik untuk maklumat lanjut :
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-pemotongan-genitalia-wanita-female-genital-mutilation

08/01/2016 Posted by | Ibadah, Q & A (Soal Jawab) | Leave a comment

   

%d bloggers like this: