Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Kewajiban mengeratkan Silaturahim Sesama Muslim

Hadith:

Daripada Abdullah ‘Amru bin al-‘As R.huma katanya, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda secara terang-terangan bukan rahsia, “Sesungguhnya kaum keluarga abi fulan (keluarga Abu Talib atau Abu al-‘As bin Umayyah) tidak menjadi kekasih ku, tetapi yang menjadi kekasih ku ialah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Walau bagaimanapun bagi mereka ada hubungan silaturahim nescaya aku akan menyirami dengan airnya (aku menghubungkan silaturahim)”.

Huraian Hadith:

  1. Rasulullah SAW sentiasa mengambil berat mengenai hubungan kekeluargaan.
  2. Hubungan silaturahim hendaklah direstui dan diberi sokongan sepenuhnya.
  3. Silaturahim tidak hanya terbatas kepada golongan yang beriman dengan Allah sahaja tetapi boleh diperluaskan kepada golongan-golongan yang lain.
  4. Islam meletakkan hubungan silaturahim di puncak untuk mewujudkan perpaduan di kalangan manusia.
  5. Tidak ada ikatan kasih sayang sebagai pelindung antara Muslim dengan kafir, walaupun harus menghubungkan silaturahim antara keluarga yang tidak memerangi Islam. Ikatan kasih sayang sebagai pelindung hanya buat sesama Muslim.

    [Riwayat: Bukhari dan Muslim, lafaz bagi Bukhari ]

     

[Sumber: JAKIM – Petikan Kitab Riyadhus Salihin]

27/03/2013 - Posted by | Tazkirah | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: