Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Penyakit Was Was

w0002

Cerita WAS-WAS.

Seorang lelaki yg terkena penyakit waswas berjumpa dgn Sheikh Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, katanya:

Apa pandangan tuan, saya telah menyelam dalam air yg banyak beberapa kali, tapi saya syak adakah mandi saya sah atau tidak?

Jawab Sheikh: Awak boleh balik lah. Bahkan tak perlu solat lagi.

Si waswas tadi bertanya: kenapa?

Sebab Nabi saw bersabda: “Tiga golongan yg tidak diambil kesalahannya; Antaranya: Orang gila hingga dia pulih….”.

Oleh itu, siapa yg mandi spt yg disebut tapi masih syak maka dia dikira orang gila…

Was Was

Sumber: Ustaz Dr Abu Anas Madani

01/03/2013 Posted by | Ibadah, Tazkirah | | Leave a comment

Berhati hati lah wahai pencipta, pembawa dan penyebar Berita

Setiap hari kita disogokkan dengan berbagai bagai berita melalui media atau cakap cakap orang yang kadang kala tidak jelas asal-usulnya.Juga termasuk berita mengenai isu isu yang diperbesarkan. Berita itu kadang kala berhubung dengan kehormatan seseorang individu muslim, atau kumpulan kumpulan muslim tertentu.Bagaimanakah sikap kita seharusnya terhadapan dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu?

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” [QS. Al Hujurat(49) : 6]

Al alaamah Asy Syaikh “Abdur Rahman bin Nasir As Sa’dy r.a berkata dalam tafsirnya : “Ini termasuk adab bagi orang-orang yang memiliki akal yang mendidik dengan adab tersebut dan mengamalkan adab tersebut, bahwa apabila ada seorang yang fasik membawa suatu berita hendaknya mereka mencari kebenaran dalam berita tersebut, jangan diambil begitu saja.” (tasiirul kariimir rahmaani fii tafsiiri kalaamil mannan 765)

Dalam ayat tersebut di atas, dengan jelas kita dilarang percaya kepada berita angin, sebelum memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Orang-orang fasik itu pada dasarnya (jika berbicara) dia dusta, akan tetapi kadang kala ia juga benar. Karenanya berita yang disampaikan tidak boleh diterima dan juga tidak ditolak begitu saja, kecuali setelah diteliti. Jika pembawa berita itu memiliki buktinya, maka bolehlah diterima. Jika tidak dapat membuktikan, maka tolaklah berita itu. Karena tidak semua berita itu benar, dan juga tidak semua berita yang disampaikan ada faktanya. Maka “…periksalah dengan teliti…” sehingga tidak menjatuhkan seseorang tanpa dasar.

Sebaiknya kita berusaha mencegah masyarakat agar tidak menyampaikan berita bohong yang tidak ada dasarnya sama sekali dengan cara menghilangkan tulisan-tulisan yang mungkin diedarkan atau di poskan dalam internet dan tidak membicarakan ulang. Hal ini tidak lain “…agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Maka wajiblah kita untuk senantiasa waspada, dan berusaha mengenal pasti dan mengetahui sumber kebencian, dan mengenali bagaimana rasa saling permusuhan disebarkan oleh orang fasik dan atau orang munafik.

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.” [QS. An Nuur (24):11]

Terkadang kebaikan atau nikmat itu datang dalam satu bentuk yang kelihatannya menyusahkan, tapi yang jelas yang menyiarkan berita bohong itu baginya akan memperoleh azab yang besar.

Langkah pertama yang harus dilakukan, jika ada berita buruk tentang saudaramu, yaitu berhusnudhon (berperasangka baik) kepada dirimu. Jika engkau sudah husnuzdhon kepada dirimu, maka selanjutnya kamu wajib husnuzdhon kepada saudaramu dan (menyakini) kebersihannya dari cela yang disampaikan.

“(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar. [QS. An Nuur (24):15]

Diawalnya ucapan itu diterima dengan telinga, bukan dengan lisan. Kalau tidak hati-hati menjaga lisan, maka cepat berita itu tersebar di tengah masyarakat. Seakan-akan kata-kata itu keluar dari mulut ke mulut tanpa melalui telinga, dilanjutkan ke hati yang memikirkan apa yang didengar. Sepertinya ini adalah sesuatu yang ringan padahal di sisi Allah adalah besar atau akan memperoleh azab yang besar.

“Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar.” [QS. An Nuur (24):16]

Disinilah pentingnya kita untuk berbaik sangka dulu pada saat menerima berita kemudian memeriksa dengan teliti, bukan menyebarluaskannya.Menyebarluaskan berita bohong sama dengan membantu para pendusta berarti mengikuti langkah-langkah syaitan.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” [QS. An Nuur (24):16]

Para penyebar berita palsu (fitnah), para pendusta, para pencari aib orang yang baik, tahanlah dirimu dari lisan atau tulisanmu, karena sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawabkan apa yang engkau ucapkan atau sebarkan.

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.” [QS.Qaaf(50): 18]

“Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi Balasan dengan apa yang diusahakannya. tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Amat cepat hisabnya.” [QS.Al Mukmin(40) : 17]

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,” [QS.Ibrahim(14): 42]

Maka berhati-hatilah para pembuat,pembawa dan penyebar berita.

Sumber: Universitas Negeri Malang Indonesia

01/03/2013 Posted by | Ibadah, Politik dan Dakwah, Tazkirah | | 1 Comment

   

%d bloggers like this: