Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Boleh kah berkerjasama dengan Negara Kafir Harbi?

“Adakah ajaran Islam benarkan seorang Ketua Negara Islam mengadakan hubungan pemerintahan dengan Ketua Negara Kafir Harbi yang menduduki negeri-negeri kaum Muslim yang memusuhi, mengusir atau memerangi kaum Muslim?

Pada Julai 2011 Perdana Menteri Malaysia Datuk Mohd Najib bin Abdul Razak, telah bertemu dengan *Ketua Negara Kafir Harbi Hukman wa Fiklan dari Britian, David Cameron untuk mengadakan perbincangan.

(*Nota: Negara Kafir Harbi Hukman wa Fiklan ertinya negara kafir yang de facto tengah dan sedang memerangi kaum dan Negara Muslimin saperti di Iraq dan Afghansitan).

Kedua-dua pemimpin mengadakan perbincangan dua hala mengenai urusan ekonomi, perdagangan, usaha membanteras jenayah rentas sempadan, memerangi aktiviti keganasan antarabangsa, pemerdagangan manusia, penyeludupan pendatang haram, penculikan, jenayah siber, pengedaran dadah dan bahan psikotripik serta pengubahan wang haram.
Persoalannya, adakah dibenarkan seorang Ketua Negara Islam mengadakan hubungan pemerintahan dengan Ketua Negara Kafir Harbi yang menduduki negeri-negeri kaum Muslim yang memusuhi, mengusir atau memerangi kaum Muslim?


Berikut peringatan Allah, yang tertulis di dalam Al Quran menerangkan bahawa:-

“Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing). Dan kalau Allah menghendaki nescaya Ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam ugama yang satu), tetapi Ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya.” (Surah al Maaidah [5]:48)

“Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik.”(Surah al Maaidah [5]:49)

“Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal – kepada orang-orang yang penuh keyakinan – tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah.” (Surah al Maaidah [5]:50)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.” (Surah al Maaidah [5]:51)

“Dalam pada itu, engkau lihat orang-orang (munafik) yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka (Yahudi dan Nasrani), sambil berkata: “Kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana (yang memaksa kami meminta pertolongan mereka)”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya dan umat Islam) atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisiNya (terhadap golongan yang munafik itu); maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya.” (Surah al Maaidah [5]:52)

“Dan (telatah kaum munafik itu menjadikan) orang-orang yang beriman berkata: “Adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dengan sebenar-benar sumpahnya, bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu?” Telah gugurlah amal-amal mereka, lalu menjadilah mereka: orang-orang yang rugi.” (Surah al Maaidah [5]:53)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Meliputi PengetahuanNya. (Surah al Maaidah [5]:54)

Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). (Surah al Maaidah [5]:55)

“Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada ugama) Allah, itulah yang tetap menang. (Surah al Maaidah [5]:56)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan ugama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan – dari orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir musyrik itu: menjadi penolong-penolong; dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Surah al Maaidah [5]:57)


Begitulah peringatan Allah di dalam al Quran.

10/08/2011 Posted by | Politik dan Dakwah, Q & A (Soal Jawab) | Leave a comment

Tegakkan negara Islam dalam diri

Hasan al Hudaibi menyebut: ” Tegakkan negara Islam itu dalam diri kamu, nescaya ia tertegak di tanah air kamu”.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang syumul adalah cit cita yang mulia.Tiada siapa pun berhak mempertikaikan hasrat ini.Cuma bagaimana pendekatan nya untuk mencapai matlamat itu.Sudah tentu matlamat Islam mesti melalui adab dan tata susila Islam.Matlamat tidak menghalalkan cara.Hasrat Islam hendaklah diterjemahkan dalam wajah Islam.Jangan hasrat Islam diwatakkan kepada manusia dengan wajah yang tidak Islamik.Maka cita cita Islam itu nanti akan dipertikaikan.

(Sumber: Dr Maza)

10/08/2011 Posted by | Bicara Ulama, Politik dan Dakwah | Leave a comment

   

%d bloggers like this: