Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Karamah bagi mereka yang mengerjakan Solat

Berkata Syeikh Daud Abdullah Al Fathani dalam Kitab nya Munyatul Musolli bahawa Hassan al Basri meriwayatkan bahawa Rasullullah SAW bersabda:

“Bagi orang yang bersembahyang itu ada 3 keramah.Iaitu:

  1. Bertaburan kebajikan (kebaikan) mulai dari langit keatas kepalanya
  2. Para malaikat mengelilingnya mulai dari dua kakinya hingga ke langit
  3. Malaikat menyeru : Jikalau seseorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahui nescaya dia tidak akan berpaling daripada sembahyang.

Maka ini lah karamah yang di muliakan oleh Allah terhadap orang yang bersembahyang”.

Syeikh Daud berkata lagi:-

Sesetengah ulama mengatakan : Telah sampai kepada kami Hadis bahawa Allah s.w.t membahagikan sekalian amalan sembhayang kepada 4 puluh saf malaikat, pada tiap tiap saf ada tujuh puluh ribu malaikat.

  • Sepuluh saf berdiri tiada rukuk
  • Sepuluh saf rukuk tiada sujud
  • Sepuluh saf sujud tiada angkat kepala
  • Sepuluh saf lagi duduk tiada berdiri

Sekalian amalan malaikat itu di himpunkan bagi hambaNya yang mukmin dalam 2 rakaat sembahyang yang di kerjakannya.Maka fikirlah betapa besarnya pemebrian Allah dan kurniaNya kepada sekalain hambaNya yang mukimin.

Kata Mu’az dan Jabir: Sesiapa yang berdiri di dalam sembahyang serta membesarkannya dan tunaikan segala rukun, rukuk dan sujudnya, di peruntukkan baginya pahala para malaikat di tujuh petala langit dan sekalian makhluk Allah yang berada di dalam nya.

19/07/2011 - Posted by | Tazkirah | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: