Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

>ULAMA pewaris Nabi dan ulama us-Su’

>Ulama pewaris nabi adalah mereka yang memahami tugas yang perlu mereka lakukan dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Masyarakat kita hari ini banyak menghadapi isu-isu baru yang berlaku dan berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Untuk menyelesaikan masalah perkara ini ulamalah yang menjadi rujukannya.

Sesungguhnya ulama bukan sahaja berperanan menyelesaikan masalah yang berlaku bahkan juga turut terlibat dalam pentadbiran kerajaan dan dalam dunia pendidikan.

Di dalam masyarakat di samping ada ulama yang benar-benar menjalankan konsep Islam juga ada ulama us-Su’ iaitu ulama jahat yang mengertikan Islam menurut hawa nafsu semata.

Kegagalan masyarakat memahami kedudukan kedua-dua institusi ulama ini, banyak menimbulkan kekecohan dalam masyarakat kita dewasa ini.

Di nukil dari Buku:
Tajuk: Ulama Pewaris Nabi – Sifat & Akhlak serta Peranannya
  (Pengarang: Basri Ibrahim)

 
 
 
 

20/05/2010 Posted by | Tazkirah | Leave a comment

   

%d bloggers like this: