Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

>Islam dan Keadilan

>Setiap manusia fitrah semula jadi nya inginkan keadilan. Kerana keadilan itu satu perkara yang berharga dan penting. Justeru itu, begitu serius manusia memperjuangkannya dari sejak wujudnya manusia hingga kini. Bahkan akan terus diperjuangkan sambung-bersambung hingga ke hari Kiamat.

Memang di antara sifat-sifat mahmudah (sifat terpuji) yang selalu diperkatakan orang di dalam pidato-pidato mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam perbincangan-perbincangan mereka adalah sifat keadilan. Bukan sahaja umat Islam yang menyebutnya bahkan semua kaum dan bangsa.

Kita pun hairan juga mengapa semua kaum dan bangsa di kalangan manusia, sifat keadilan itu sangat diperjuangkan tidak seperti sifat-sifat mahmudah yang lain. Seperti sifat pemurah, berkasih sayang, ikhlas, mengutamakan orang lain, pemaaf, meminta maaf, merendah diri, bertimbang rasa, sabar dan lain-lain lagi. Tidak begitu pula serius diperkatakan apatah lagi untuk diperjuangkan dan dijadikan slogan antarabangsa.

Padahal sifat keadilan itu hampir setiap hari kita dengar dan baca. Melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, media elektronik, media cetak, perkataan keadilan yang diucapkan dan ditulis oleh semua golongan manusia tidak kira dia Islam atau dia bukan Islam.

Berbagai-bagai bentuk perkataan yang kita dengar mengenai keadilan itu di antaranya :
`Kita mesti adil.
“Itu tidak adil.`
`Keadilan belum begitu wujud lagi.
“Kita mahu keadilan yang menyeluruh.
“Belum ada keadilan ekonomi dan politik.
“Mari kita perjuangkan keadilan.
“Dia itu pejuang keadilan.
“Selagi ada dikriminasi,keadilan tidak akan wujud.

Dan lain-lain lagi susunan bahasa mengenai keadilan sebagai slogan di dalam pidato dan tulisan.Lebih-lebih lagi jika berlaku krisis politik dan ekonomi di dalam sesebuah negara atau ada pemimpin yang dipecat atau kena ada menteri yang dipecat atau yang digugurkan menjadi ahli di dalam sesebuah parti atau ada pegawai kerajaan yang kena buang kerja maka perkataan keadilan itu akan timbul diperkatakan oleh golongan-golongan tertentu melalui pidato-pidatonya atau tulisan-tulisan sama ada perkara itu atau kejadian itu disebut adil atau tidak adil mengikut pandangan dan pertimbangan masing-masing.

Kalau kita teliti dan perhati perkataan keadilan yang dikumandangkan dan digembur-gemburkan oleh sesetengah pihak di waktu ini di seluruh dunia, nyata bahawa keadilan yang disebut atau yang diperjuangkan itu tidak bersifat menyeluruh atau global. Keadilan yang diperbesar-besarkan itu hanya di bidang-bidang atau di sudut-sudut tertentu sahaja, seperti keadilan di bidang politik, ekonomi, jawatan, pemberian biasiswa. Kalau pun ada di bidang-bidang lain tidak begitu serius diperkatakan.

Bahkan di dalam sesetengah hal dan keadaan, perkataan keadilan itu ditimbulkan apabila menimpa orang-orang besar atau yang berjawatan besar, barulah dihebohkan atau diperbesarkan. Tapi apabila mengenai orang-orang bawahan atau rakyat jelata tidak pun diperbesarkan perkataan keadilan itu.

Bahkan adakalanya ketidakadilan itu atau berlaku diskriminasi kepada golongan bawahan, tidak ada seorang yang mengambil tahu atau ada liputan di dalam media massa, atau pun ada yang tahu tapi buat-buat tidak tahu kerana yang tidak dapat keadilan itu bukan golongan atau konco-konconya. Namun demikian ada orang menyatakan dia itu adalah pejuang keadilan. Itu menunjukkan orang yang menggelarkan seseorang itu pejuang keadilan pun belum faham erti keadilan yang sebenar.

Islam melihat bahawa keadilan itu adalah salah satu sifat mahmudah atau sifat terpuji. Ia adalah bersifat menyeluruh dan global. Sifat ini tidak hanya mengenai aspek-aspek tertentu sahaja. Selain ia bersifat sejagat, ia juga adalah mengenai semua aspek dan semua hal dan keadaan.Ia mesti berlaku di dalam politik, ekonomi, pendidikan,pentadbiran, ketenteraan, perjawatan, kebudayaan, kemasyarakatan, penganugerahan, khidmat cemerlang,akhlak atau moral dan lain-lain lagi merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia sama ada yang lahir mahupun yang batin, yang bersifat fizikal mahupun yang bersifat maknawiyah dan rohaniah.

Erti keadilan itu sangat luas fungsi atau kedudukannya di dalam kehidupan manusia terutama didalam kehidupan manusia bermasyarakat. Bahkan manusia itu bukan sahaja mesti adil kepada orang lain tapi juga mesti adil pada diri sendiri dan anggota-anggotanya, lahir dan batin.

Mengapa keadilan itu tidak diperjuangkan secara sejagat dan global? Klik sini untuk mengetahui nya.

01/06/2009 - Posted by | Tazkirah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: