Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

>ERTI KEADILAN

>Mengikut bahasa erti adil itu di antaranya ialah; sama rata di antara dua perkara. Seimbang di antara dua keadaan, mengimbangi bebanan.
Erti keadilan mengikut istilah syariat Islam; meletakkan sesuatu itu pada tempatnya.

Maksud keadilan mengikut istilah syariat itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam beberapa ayat. Di antaranya:

1 . “Sesungguhnya Allah Taala menyuruhmu, supaya kamu membayarkan amanat kepada yang empunya dan apabila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan.” (An Nisaa`: 58)

2. “Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat dan melarang berbuat yang keji dan yang mungkar dan kezaliman.`” (An Nahl: 90)

3. “Maka jika salah satu keduanya teraniaya kepada yang lain, hendaklah kamu perangi (golongan) yang aniaya, hingga kembali kepada perintah Allah dan hendaklah perdamaikan antara keduanya dengan keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil.” (Al Hujurat: 9)

Di sini dapatlah kita faham bahawa apa saja yang kita lakukan sama ada orang atau barang atau benda atau perkara, sama ada yang bersifat maddi (material) mahupun bersifat maknawi atau rohani, jika dapat diletakkan pada tempatnya, inilah yang dikatakan adil. Kita berlaku sebaliknya maka dinamakan zalim kerana lawan adil itu ialah zalim. Perkataan zalim itu berasal daripada (zulmun) ertinya gelap atau kegelapan.

Orang yang bertindak di dalam kehidupan tidak meletakkan sesuatu perkara atau perbuatan sama ada yang bersifat lahir mahupun yang batin, yang bersifat material (maddi) atau bersifat maknawi atau rohani pada tempatnya, dia dianggap orang yang hidup di dalam suasana yang gelap, yang tidak ada panduan dan pedoman hingga selalu sahaja tersilap, tersasul, tersalah, tergelincir, terjatuh. Ertinya hidup di dalam keadaan kelam-kabut dan huru-hara.

Kalau begitulah erti adil atau keadilan menurut Islam iaitu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, ertinya adil atau keadilan itu bukan ertinya sama rata atau dua benda yang sama-sama sukatan atau dua benda yang sama ukurannya.

Kalau begitulah pengertian adil, saya ulang lagi iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ia melibatkan banyak perkara. Di antaranya:

* Mengenai orangnya
* Mengenai benda
* Mengenai masa atau keadaan
* Mengenai perbuatan atau tenaga

Mengenai orang
Kalau seseorang itu diberi jawatan atau tugas sesuai dengan profesion atau sesuai dengan kebolehan dan kemampuannya itulah dikatakan adil. Tapi kalau seseorang itu diberi jawatan atau tugas bukan pada tempatnya ertinya tidak sesuai dengan ilmu dan kemampuannya, itu tidak adil namanya. Apabila tidak adil, zalimlah pula namanya iaitu lawan adil.

Mengenai benda
Katakan Al Quran atau kitab jika ia diletakkan pada tempatnya iaitu di tempat yang tinggi lagi mulia, sesuai dengan kemuliaannya, itu adalah bersifat adil. Tapi kalau tidak diletakkan pada tempat yang mulia atau tinggi iaitu diletakkan di tempat yang hina seperti di jamban atau di dapur atau di tempat yang kotor atau terdedah kepada tempat lalu-lalang manusia, yang boleh terlanggar, terlangkah atau tersepak, itu adalah perbuatan zalim dan jatuh berdosa.

Mengenai masa
Katalah waktu Maghrib, masa itu mestilah digunakan pada tempatnya iaitu bersembahyang; yang eloknya bersembahyang berjemaah, itu adalah adil. Tapi kalau waktu Maghrib itu diisi dengan perbuatan lain, sekalipun yang halal seperti berniaga, apatah lagi diisi dengan perbuatan yang haram seperti mencuri maka dianggap zalim maka jatuh kepada dosa.

Mengenai perbuatan atau tenaga
Sebagai contoh, kita disuruh berbuat, bertindak, berusaha kepada yang sesuai pada tempatnya. Misalnya berbuat perkara yang disuruh oleh Allah SWT seperti menolong orang, berdakwah, mengajar, membaca Al Quran, bersembahyang, bersilaturrahim, menziarahi orang yang sakit, bergotong- royong di dalam membuat baik dan mencegah kemungkaran. Paling tidak membuat perkara-perkara yang harus seperti berehat, tidur, maka itu dikatakan adil.

Tapi jika perbuatan atau tenaganya digunakan bukan pada tempatnya seperti digunakan untuk berjudi, mencuri, memukul orang, berzina, memegang orang yang bukan muhrim, bergaul bebas tanpa batas, membangunkan tempat-tempat maksiat, maka itu dikatakan zalim.
Empat perkara yang kita sebutkan di atas sebagai contoh yang asas, yang bersifat lahir. Kalau hendak dihuraikan atau didetailkan terlalu luas. Mengenai orang saja tentulah seluruh anggotanya, lahir dan batin yang bersifat fizik mahupun yang bersifat maknawi dan rohani. Mengenai benda pula terlalu banyak, tentang masa pula di dalam sehari semalam ada 24 jam. Setiap waktu atau jam ada perkara yang patut atau perbuatan yang patut diisi pada setiap masa itu. Mengenai perbuatan atau tenaga, banyak pula yang mesti diuntukkan pada tempatnya iaitu kebaikan. Jika semuanya itu diletakkan pada tempatnya dikatakan adil dan jika berlaku sebaliknya maka dia dianggap zalim.

Manakala keadilan yang melibatkan perkara-perkara yang bersifat maknawi dan rohani ialah:

* Akal fikiran.
* Nafsu
* Hati dan jiwa atau roh

Pertama: Akal fikiran
Digunakan pada tempatnya seperti memikirkan ilmu-ilmu Al Quran, Al Hadis, ilmu-ilmu yang dibenarkan seperti memikirkan ilmu ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan, pentadbiran, kemasyarakatan, memikirkan kebesaran Allah SWT dan lain-lain lagi. Ini adalah adil terhadap akalnya tapi kalau memikir sesuatu yang tidak sepatutnya kerana bukan tempatnya, seperti memikirkan perempuan yang bukan muhrim kita, memikirkan arak, judi dan memikirkan hendak membunuh, mencuri, zina dan yang lain-lain yang dilarang, maka hukumnya zalim.

Kedua: Nafsu
Kehendak nafsu dan kemahuannya dihalakan atau didorong ke tempat yang dibenarkan oleh Allah Taala seperti mengkehendakkan memperjuangkan agamaNya, mengkehendakkan membantu fakir miskin, mengkehendakkan mendaulatkan undang-undang Islam, mengkehendakkan membangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, kebudayaan, pentadbiran Islam, masyarakat Islam dan lain-lain yang diperintahkan oleh Islam, hukumnya adil.

Tapi jika kehendak nafsu itu didorong kepada bukan tempatnya seperti berkehendakkan kepada perempuan yang bukan isteri, mendorong memperjuangkan kebatilan seperti memperjuangkan ideologi, ekonomi kapitalis, pendidikan sekular dan lain-lain yang dilarang Islam, hukumnya zalim.

Ketiga: Adil terhadap hati atau jiwa atau roh
Hendaklah perasaan-perasaan itu diletakkan pada tempatnya seperti merasakan kebesaran Allah, rasa takut kepada Allah, rasa malu, rasa rendah diri, rasa cinta kepada-Nya, rasa lemah, rasa harap, rasa berdosa, rasa pemurah, rasa kasih sesama manusia, rasa belas kasihan terhadap orang yang susah dan lain-lain lagi. Jika berlaku sebaliknya, iaitu rasa-rasa hati itu diletakkan pada rasa sombong, rasa megah, rasa ujub, rasa dendam, rasa marah, rasa bakhil, rasa tamak, rasa tidak pernah cukup dan lain-lain lagi rasa yang dilarang oleh Allah Taala, hukumnya zalim.

Adil atau keadilan adalah satu daripada sifat mahmudah iaitu sifat-sifat terpuji, yang Allah Taala wajibkan setiap mukallaf mesti memiliki atau menjadi pegangan setiap orang. Dan sifat ini adalah bertaraf sejagat.
Ertinya ia diterima bersama oleh seluruh manusia sama ada orang Islam mahupun yang bukan Islam.

Walaupun sifat adil itu bersifat sejagat, diterima bersama oleh semua manusia namun setiap diri manusia itu amat susah sekali untuk dapat memiliki sifat itu tapi setiap orang itu suka kalau orang lain berlaku adil kerana ia menguntungkan diri, walaupun tidak boleh berlaku adil pada orang lain. Kerana itulah lumrah berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat perkataan keadilan itu dikumandangkan, dislogan, diperjuangkan adalah untuk orang lain mengamalkan seperti kerajaan mengamalkan, majikan melaksanakan, bukan memperjuangkan keadilan itu dengan tujuan untuk dapat diamalkan pada diri masing-masing atau setiap orang.

Sepatutnya sifat keadilan itu diperjuangkan agar ia dapat dimiliki terlebih dahulu oleh setiap diri orang yang memperjuangkan keadilan itu, sebelum ia dapat diamalkan oleh orang lain.

Tapi kita merasa pelik, pejuang-pejuang keadilan memperjuangkan sifat keadilan itu di seluruh dunia agar orang lain berlaku adil, bukan mereka berusaha berlaku adil. Justeru itu kebanyakkan orang melihat tidak adil itu adalah orang lain bukan diri sendiri.

Sebenarnya atau sepatutnya setiap orang itu apabila memperjuangkan keadilan agar ia menjadi milik dirinya. Apabila ia mempunyai sifat itu akan berlakulah adil kepada orang lain.
Begitulah tuntutan dari Islam, apabila menyebut keadilan, ia mesti dilakukan oleh setiap mukalaf, bukan mendesak agar dilakukan oleh orang lain. Sedangkan diri sendiri tidak payah.

Adil adalah kewajipan setiap orang, kemestian setiap individu. Sesiapa yang tidak bersifat adil adalah satu kesalahan. Berdosa di sisi Tuhan. Kalau tidak bertaubat, ke Nerakalah padahnya.


Seterusnya mari bincang tentang kedudukan Sifat Adil dalam Islam…KLIK SINI

01/06/2009 - Posted by | Tazkirah

1 Comment »

  1. >SALAM..YUP’S BETUL 2SARAH SOKONGKALAU TIADA KEADILAN DI ATAS MUKA BUMI NIEE MAKA AKAN HARCURLAH GENERASI UMMAHDari: e mail Sara_bibi

    Like

    Comment by Anonymous | 02/06/2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: