Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

>Tokoh tokoh fahaman Wahabiyah

>Kenyataan dipetik daripada Tulisan Ustaz Zamihan Mat Zain, Penolong Pengarah JAKIM dalam kertas kerja beliau, Hakikat Sebenar Fahaman Al-Wahhabiyah.
TOKOH –TOKOH Wahhabiyyah terdahulu tidaklah ramai jika dibandingkan dengan ulamak-ulamak Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di sini perlu didedahkan tokoh-tokoh yang menyebarkan fahaman wahabiyyah di Timur Tengah.
Antaranya ialah:
1 Ibn al-Alusi (1202-1317).
2 Abdul al-Rahman al-Mua’llimiy (1313-1386).
3 Al-Qanuji : Sidq Hassan al-Khan.
4 Hamad bin Nasr bin Uthman al-Najdi.
5 Ahmad Ibrahim al-Najdi.
6 Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi.
7 Muhammad Khalil Harras al-Masri.
8 Abdul Razzaq Afifi Ahmad Syakir al-Masri.
9 Nasr al-Din al-Banni.
10 Zuhair Syawisy.
11 Muhammad Nasib al-Rida’i.
12 Mahmud Mahdi Istanbuli.
13 Hamud al-Tuwaijri.
14 Ibnu Baz(Abdullah bin Baz).
15 Hamad al-Ansari.
16 Abu Bakar al-Jaza’iri.
17 Soleh Uthaimin.
18 Soleh Fauzan.
19 Abdullah bin Sa’di al-Ghamidiy.
20 Muhammad Jamil Zainu.
21 Umar Sulaiman Asyqar.
22 Furaih bin Soleh al-Bahlul.
23 Salim al-Hilali.
24 Marwan al-Qaisi.
25 Abdul Qader al-Arnawuth.

Manakala nama-nama berikut merupakan individu yang meneladani methodology fahaman al-Wahabiyyah di Malaysia.
Antaranya :
1- Abdullah Yasin
2- Mohamad Asri Zainul Abidin
3- Azwira Abdul Aziz
4- Hafiz Firdaus Abdullah
5- Juanda Haji Jaya
6- Ismail Omar
7- Hussien Yee
8- Abdul Wahab Bustami
9- Rasul Dahri (Singapore)
10- Abdul Rahman Mohamed (Singapura)
11- Sebahagian besar Ustaz di persatuan al-Nidaa’
12- Sebahagian besar Ustaz di al-ahkam.net
13- Sebahagian besar anggota Muslim Professional Forum (MPF) dll
14- Mereka yang menggunakan methodology Akidah Ibn Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan Al-Banni (Nasr al-Din al-Banni)

12/11/2008 Posted by | Informasi | Leave a comment

   

%d bloggers like this: