Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Hutang di Tuntut hingga ke Kubur


Subject: Photo benar:
Hutang di tuntut hingga Kekubur

Selalu kita mendengar hal kepentingan selesaikan hutang dan isu
kematian.

Gambar yg disertakan ini adalah literally hutang datang ke kubur untuk
menuntut hutang..

Ianya saya rakamkan di kubur Lembah Keramat belakang Petronas, dimana
satu batu nisan diselubungkan dengan plastik dan didalamnya ada mesej
hal hutang dan yang menuntut hutang siap letak biz card didalam plastik itu..

Mungkin yang tuntut hutang ni letak dgn harapan ahli keluarga akan contact
dia lahh…

So hati hati dengan hutang..jangan dia datang atas kubur…datang dalam kubur
tu satu hal lagii…….

Pengirim: muhamadredza@gmail.com

14/02/2008 Posted by | Tazkirah | Leave a comment

Apa itu Politik Islam (samb)

Hujjah membangunkan Islam melalui dakwah dan tarbiah, bukan melalui politik pilihanraya adalah kuat.Tidak ada nas secara jelas menunjukkan Islam mesti dibangunkan melalui politik sekular ini. Di dalam Al Quran dan Sunnah tidak pernah disebut secara tepat dan soreh tentang nas nas yang menunjukkan jika Islam hendak ditegakkan secara syumul mestilah melalui politik sekular. Tidak pernah kita temui kalimah”Susu”, maksud nya “Hendaklah kamu bersiasah atau berpolitik.” Tetapi yang banyak kita temui ialah kalimah kalimah yang bermaksud:

“Hendaklah kamu sampaikan daripada ku walaupun satu ayat”. Ini kalimah yang membawa maksud dakwah.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pengajaran yang baik.Dan berbahaslah dengan mereka dengan sebaik baiknya (An Nahl:125).Di dalam ayat ini di sebut perkataan hikmah dalam berdakwah.Dan hikmah yang di maksudkan ialah hikmah dalam berdakwah.

“Sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi Rasul Rasul itu melainkan untuk menyampaikan” (Al Maidah:99)

Jadi jelas kepada kita, perintah “menyeru” dan “menyampaikan” melalui ayat Al Quran dan Hadis ini ialah perintah dakwah bukan siaisah (politik barat).

Selain daripada itu, kita boleh membuktikan kenyataan ini melalui pengalaman hidup sehari hari. Melalui mata kepala kita sendiri, jelas dapat di buat perbandingan antara kesan dan kemajuan gerakan dakwah dengan gerakan politik dalam usaha menegakkan Islam secara syumul. Dapat dilihat dengan jelas, Islam yang di tegakkan melalui dakwah lebih maju dan lebih mendatangkan kesan daripada pergerakan politik.Hakikat ini tidak dapat dinafikan oleh sesiapa.Ramai orang yang kembali menghayati dan mengamalkan ajaran Islam hasil dakwah dan tarbiah.Sembahyang mula di tegakkan, riba ditinggalkan, pergaulan bebas dihentikan, wanita wanita menutup aurat, pengajian ugama hidup di merata rata, pakaian Islam mula banyak kelihatan dan lain tanda kebangkitan Islam, ialah hasil dakwah bukan siasah (politik).Hukum hakam Allah ini mula ditegakkan kembali setelah adanya perjuangan Islam melalaui dakwah.Sedangkan telah lama dilaksanakan olih parti parti tertentu…..tidak nampak tanda tanda kebangkitan Islam saperti yang telah di sebutkan tadi.

Ini disebabkan keimanan, kesedaran, kefahaman yang ditanam di dalam jiwa melalui dakwah dan tarbiah berjaya menyediakan orang orang patuh, tunduk dan taat kepada Allah dengan rela.Mereka sanggup menempuh apa sahaja rintangan dalam melaksanakan perintah dan pentadbiran secara Islam.Dari hati, tanpa dolak dalik lagi.Malah kepakaran, kemahiran dan apa sahaja bakat semulajadi yang ada pada individu itu secara otomatik akan di gunakan untuk menegakkan perintah Allah.Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ke atas diri para Sahabat.

Oleh itu, tugas kita yang utama ialah berdakwah dan mendidik masyarakat.Para ulama dan para da’i mestilah menjadi penasihat kepada pemerintah, bukan untuk merebut kerusi pemerintah.Para pendakwah wajib memberi nasihat.Kewajiban pendakwah atau para ulama ialah menasihati pemerintah dan menjadi kewajiban pula kepada pemerintah menerimanya.Jika pemerintah enggan ia dikira berdosa di hadapan Allah sedangkan para da’i telah pun melaksanakan tugasnya itu iaitu menyampaikan.

Dari itu kewajiban para da’i dan ulama ulama tidak semestinya dia memerintah untuk menegakkan Islam tetapi yang wajib baginya ialah memberi nasihat.Yang wajib memerintah secara Islam ialah mereka yang telah duduk di kerusi pemerintah.Kalaulah ulama dan para da’i mesti memerintah , megapakah para para ulama zaman dahulu saperti Imam Ghazali, Imam Shafie, Imam Malik, Imam Hambali dan lain lain menolak apabila ditawarkan untuk memerintah? Jika ulama wajib memerintah dalam usaha menegakkan Islam dalam diri, masyarakat dan Negara, sudah tentu ulama ulama yang kita sebutkan tadi menerimanya, kerana mereka lebih faham tentang ajaran Islam dan lebih takut kepada Allah.Ini membuktikan: mengambil alih kuasa untuk menegakkan Islam itu tidaklah mesti!

Rasullullah SAW sendiri pernah ditawarkan kuasa untuk memrintah di peringkat awal perjuangannya (iaitu peringkat Makkah). Tetapi belaiu menolaknya. Mengapa Rasullullah tidak memikirkan untuk bermain strateji dengan mengambil kuasa itu dan secara langsung atau tidak langsung menggunaknya untuk menegakkan Islam?

Tindakkan Rasulullah SAW dan para ulama salafussoleh ini mesti dicontohi, kerana perjuangan mereka telah terbukti berjaya, dalam erti kata mendapat keredhaan Allah.Sedangkan sejarah perjuangan umat mutakhir terutamanya yang bergerak atas dasar politik pilihanraya sudah banyak yang gagal.

Malah semakin berjuang semakin terhina. Ini melanda parti parti politik sekular yang bercita cita Islam di seluruh dunia.

14/02/2008 Posted by | Politik dan Dakwah | 3 Comments

   

%d bloggers like this: